Categories
Henk.koht.

Luomisoppia

Umgah

Olin eilen kasvatustieteen luennolla, jossa professori käsitteli luovuutta. Hän mainitsi, että Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan paras tehokkaimmat keinot luovuuden tappamiseen ovat tehokkuusvaatimukset, tulosvastuu ja jatkuva arviointi sekä vertailu. Nämä palaset ovat varmaan kaikille tuttuja menestyjä-osaaja -ideologian kulmakiviä, joten ajatus jäi kaivelemaan mieltäni.

Pengoin netistä esiin Teresa Amabilen kirjoittaman How to kill Creativity (Kuinka tapat luovuuden) -artikkelin. Teksti on julkaistu Harvard Business Online -nettilehdessä, ja siitä sai luettua vain lyhyen yhteenvedon. Tärkein kuitenkin löytyi.

“Managers don’t kill creativity on purpose. Yet in the pursuit of productivity, efficiency, and control – all worthy business imperatives – they undermine creativity.”

Suomeksi: Johtajat eivät tapa luovuutta tarkoituksella. Kuitenkin tavoitellessaan tunnustettuja liike-elämän periaatteita – tuottavuutta, tehokkuutta ja kontrollia – he heikentävät edellytyksiä luovaan toimintaan.

Luovuuden edellytyksiä ovat Amabilen mukaan asiantuntijuus, motivaatio ja kyky ajatella joustavasti. Kaikki nämä edellyttävät aikaa, ja sitä kvartaalitaloudessa ei ole tuhlattavaksi.

Töissä

Kurkistin Nokian, suurimman suomalaisyrityksen, nettisivuille. Nokia kertoo esittelyssään, että sen “tavoitteena on helpottaa ihmisten arkea tarjoamalla helppokäyttöisiä ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja”. Avoimia työpaikkoja -osastolla taas etsitään johtajaa, jonka työnkuva esitellään seuraavasti:

“your main responsibilities will be to manage, control and continuously improve”

(Päävastuualueitasi ovat johtaminen, valvonta ja jatkuva parantaminen)

“monitoring and highlighting alerts and deviations, and giving feedback on day-to-day performance”

(hälytysten ja poikkeaminen tarkkailu ja esiintuominen sekä palautteen antaminen päivittäisistä suorituksista)

Nokian organisaatio on luultavasti nykyisen johtamisopin tyyppiesimerkki, josta liike-elämä kokonaisuudessaan ottaa mallia. Oletan, että jos Nokialla, niin muuallakin. (Myös kotikaukalossani Helsingin yliopistolla on käynnissä rakennemuutos, jossa pyritään lisäämään professorien arviointia ja tulosvastuullisuutta.)

Siis innovaatiota ja mikrojohtamista samassa paketissa. Eheei pojat, ei sotaa tällä tavalla käydä.

One reply on “Luomisoppia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *